Nowe przepisy ustawy o kredycie konsumenckim - co to oznacza dla klientów Twisto?

Od 18 maja 2023 roku obowiązują nowe przepisy ustawy o kredycie konsumenckim, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa klientów korzystających z finansowania w sektorze pozabankowym. Wśród nowych regulacji znalazły się m.in.:

 • Obowiązek szczegółowej weryfikacji dokumentów: Weryfikacja dochodów i wydatków oraz zwiększone wymogi co do przeprowadzenia ocena zdolności kredytowej osoby starającej się o kredyt.
 • Od 1 stycznia 2024 roku, objęcie firm pożyczkowych nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego: Kontrola, która dotąd dotyczyła tylko banków, będzie dotyczyć także podmiotów pożyczkowych.

Jakie zmiany dotyczą klientów Twisto?

W związku z nowymi przepisami, klienci Twisto, którzy zawarli umowę o kredyt konsumencki od dnia 18 maja 2023 roku, są zobowiązani do spełnienia następujących wymagań, między innymi:

 • Upoważnienie do złożenia zapytania w jednym z biur informacji gospodarczej lub BIK S.A. - w naszym przypadku KBIG S.A. Twisto będzie przeprowadzać sprawdzenie zadłużenia klienta w Krajowym Biurze Informacji Gospodarczej (KBIG).
 • Weryfikacja dochodu dla kredytów, których limit przekracza 2x minimalnego wynagrodzenia za pracę: Twisto będzie weryfikować wysokość dochodów klienta poprzez oprogramowanie Salt Edge.
 • Raportowanie przez Twisto zawartej umowy wraz z jej statusem do BIK S.A.

Co to jest KBIG?

Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej jest instytucją, która gromadzi informacje o zobowiązaniach finansowych Polaków. Dane te są dostępne dla instytucji finansowych, które mogą je wykorzystać do oceny zdolności kredytowej klienta.

Upoważnienie do weryfikacji w KBIG

Klienci Twisto, którzy zawarli umowę o kredyt konsumencki po 18 maja 2023 roku, w celu zawarcia nowej umowy, a przed wygaśnięciem obecnej umowy, są zobowiązani do wyrażenia upoważnienia do złożenia zapytania w Krajowym Biurze Informacji Gospodarczej (KBIG) w celu oceny zdolności kredytowej. Zapewni to ciągłość oferowanych usług oraz możliwość bieżącego regulowania spłat należności.

Po wyrażeniu zgody na weryfikację w KBIG, Twisto złoży w imieniu użytkownika zapytanie do KBIG. KBIG prześle Twisto raport zawierający informacje o zobowiązaniach finansowych klienta, co umożliwi Twisto przeprowadzenie oceny zdolności kredytowej zgodnie z wymogami ustawy o kredycie konsumenckim oraz zasady odpowiedzialnego pożyczania.

KBIG zapewnia wszystkim stronom transakcji równy dostęp do pełnej, aktualnej i wiarygodnej informacji gospodarczej o nich samych i innych podmiotach, dzięki temu wszyscy uczestnicy rynku mogą podejmować decyzje w poczuciu większej pewności i wzajemnego zaufania.

Weryfikacja dochodów

Weryfikacja ta ma na celu zapewnienie, że kredyt zostanie udzielony tylko tym osobom, które są w stanie go spłacić.

 • Weryfikacja dochodów jest przeprowadzana tylko raz na etapie przed kontraktowym w ramach oceny zdolności kredytowej, podczas zawierania umowy świadczenia usług.
 • Dane dotyczące dochodów klienta są chronione zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO.

Automatyczna weryfikacja dochodów oraz Salt Edge

Od 18 maja 2023 roku obowiązuje art. 9a ustawy o kredycie konsumenckim. Wprowadził on istotną zmianę w zakresie oceny zdolności kredytowej konsumentów.

Art. 9a ustawy o kredycie konsumenckim, wprowadził obowiązek dodatkowej weryfikacji źródła dochodu dla osób ubiegających się o kredyt konsumencki w wysokości przekraczającej 2x minimalnego wynagrodzenia za pracę (od 1 stycznia 2024 roku - dla kredytów od kwoty 8484 zł, od 1 lipca 2024 roku - 8600 zł). Twisto do weryfikacji dochodów wybrało zewnętrznego usługodawcę Salt Edge. Dzięki temu proces weryfikacji  jest procesem automatycznym, a klient nie musi manualnie przesyłać wyciągów z konta bankowego.

Salt Edge to agregator, który zapewnia firmom dostęp do danych finansowych swoich klientów z ponad 5000 banków i instytucji finansowych w ponad 50 krajach. Salt Edge wykorzystuje technologię open banking, aby bezpiecznie łączyć się z kontem bankowym klienta i weryfikować jego dane finansowe.

Więcej o Salt Edge

 • Przetwarzanie i przechowywanie danych użytkowników przez Salt Edge odbywa się w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami, w oparciu o najnowocześniejsze szyfrowanie i środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych klientów.
 • Salt Edge posiada certyfikaty ISO 27001 i PCI DSS Level 1, co oznacza, że spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa danych.

Weryfikacja danych poprzez Salt Edge przeprowadzana jest jednokrotnie przy każdej nowej zawieranej umowie kredytowej.


Co jeśli mojego banku nie ma na liście do automatycznej weryfikacji dochodów?

W tym wypadku weryfikacja dochodów odbywa się w sposób tradycyjny. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod adresem kontakt@twisto.pl. Nasi konsultanci chętnie Ci pomogą.

Jakie są konsekwencje niespełnienia nowych wymagań?

 • Dotychczasowa umowa wygaśnie z ostatnim dniem jej obowiązywania.
 • Dostęp do funkcjonalności Twisto zostanie z czasem ograniczony.
 • Wszystkie zobowiązania wobec Twisto (rachunek, raty) będą musiały zostać uregulowane na ostatni dzień obowiązywania obecnej umowy z Twisto.
 • Po tym czasie konto Twisto zostanie zamknięte i nie będzie się można na nie zalogować.

Podsumowanie

Nowe przepisy ustawy o kredycie konsumenckim mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa klientów korzystających z finansowania w sektorze pozabankowym. Do najważniejszych zmian wprowadzonych nowymi przepisami należą:

 • Obowiązek szczegółowej weryfikacji dochodów i wydatków klienta przed udzieleniem kredytu
 • Ograniczenie maksymalnych kosztów pozaodsetkowych kredytów konsumenckich
 • Zakaz rolowania kredytów

Nowe przepisy mają pozytywny wpływ na bezpieczeństwo klientów korzystających z finansowania w sektorze pozabankowym. Dzięki nim klienci będą lepiej chronieni przed nadmiernym zadłużeniem i innymi negatywnymi konsekwencjami zaciągania kredytów.

Treść Ustawy Antylichwiarskiej

Zależy Ci, aby przeczytać pełną treść ustawy?

Link do ustawy o kredycie konsumenckim: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111260715

Link do ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002339