BIK to skrót, z którym najczęściej spotkają się osoby starające się o kredyt lub pożyczkę. Z Biura Informacji Kredytowej korzystają instytucje finansowe, aby ocenić zdolność kredytową swoich klientów. Czym zajmuje się BIK i jakie informacje się tam znajdują?

Co to jest BIK i jak działa?

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) jest to instytucja działająca od 1997 r. Została powołana przez banki i Związek Banków Polskich na mocy art. 105 ust 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 poz.939 z późn. zmianami).  

Biuro Informacji Kredytowej zajmuje się gromadzeniem i udostępnianiem danych dotyczących różnego rodzaju zobowiązań kredytowych klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Są to zarówno informacje dotyczące zobowiązań w bankach, SKOK-ach, jak i firmach pożyczkowych.

Jeśli chcesz, możesz sprawdzić swoją historię kredytową w BIK. Każdy raz na 6 miesięcy może poprosić o bezpłatną wersję informacji, które na nasz temat znajdują się w rejestrach BIK. Można to zrobić, np. zakładając konto w BIK i pobierając raport.

Kiedy dane trafiają do BIK i jaki mają wpływ na historię kredytową?

Do baz BIK trafiają wszelkie informacje o Twoich zobowiązaniach. Jeśli  złożyłeś wniosek o kredyt, albo spłaciłeś w terminie kartę kredytową lub wziąłeś coś na raty czy korzystasz z limitu w koncie - te wszystkie informacje znajdą się w BIK. W ten sposób również tworzysz swoją historię kredytową i to Ty jako klient masz wpływ na to, jak ona będzie wyglądała. Jest ona bardzo ważna zwłaszcza, gdy chcesz starać się o kredyt hipoteczny.

Na historię kredytową składają się wszelkie informacje o tym, jak regulowałeś spłaty swoich zobowiązań. Jeśli terminowo, Twoja ocena jest pozytywna, a jeśli spłacasz z opóźnieniem (opóźnienie dłuższe niż 60 dni) -  Twoja ocena spada i jest negatywna.

Im więcej pozytywnych wpisów, tym wyższy scoring, a tym samym większe szanse, że otrzymasz atrakcyjniejsze warunki kredytu. Lepsza ocena w BIK sprawia, że banki/firmy pożyczkowe postrzegają danego klienta jako wiarygodnego i rzetelnego.

Informacje o tym, w jaki sposób regulujesz np. kredyt lub pożyczkę, trafiają do BIK regularnie, minimum raz na miesiąc - aż do momentu spłacenia zobowiązania.

Jakie dane trafiają do BIK?

Do BIK trafiają informacje dotyczące Twoich zobowiązań. Dotyczą one głównie różnych rodzajów kredytów i pożyczek, jak:

  • kredyt na zakup towarów, usług i papierów wartościowych,
  • kredyt niecelowy (na dowolny cel) i studencki,
  • kredyt mieszkaniowy i pracowniczy,
  • kredyt odnawialny,
  • karty detalicznej,
  • karty kredytowej,
  • karty debetowej
  • limitu debetowego w ROR,
  • kredytów poręczonych.

A jakie dane są przekazywane do BIK? To przede wszystkim: dane osobowe, dane o zobowiązaniach, takie jak: rodzaj zobowiązania i data jego powstania, okres spłaty, waluta, wszelkie informacje o zadłużeniu, a także historia spłat Twoich kredytów i pożyczek.

Czym różni się BIK od BIG-u?

Wiele osób mylnie twierdzi, że BIK i BIG to tożsame instytucje. Nic bardziej mylnego! BIG to Biuro Informacji Gospodarczej. W Polsce działa pięć takich instytucji:

Krajowy Rejestr Długów,

Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor,

Rejestr Dłużników ERIF,

Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych BIG

Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG).

Wymienione BIG-i prowadzą rejestry osób i podmiotów, które nie spłacają swoich zobowiązań w terminie. Kiedy można trafić do Rejestru Dłużników? Na przykład, gdy rachunek wynosi ponad 200 zł i zalegamy 30 dni z opłatami dla dostawców usług, np. gazu, telewizji satelitarnej.

Z kolei BIK to baza, w której znajdują się wszelkie informacje o produktach kredytowych, z których korzysta dana osoba/firma. Warto zauważyć, że BIK przechowuje w swojej bazie nie tylko negatywne informacje, np. dotyczące opóźnienia w spłacie kredytu, ale także pozytywne. Gdy spłacisz pożyczkę w terminie, BIK doda tę informację do swojej bazy. Jak zatem widać, możesz znaleźć się w rejestrze nawet, gdy nie masz zadłużenia, ponieważ BIK nie jest rejestrem dłużników tylko bazą informacji na temat klienta. Zawiera jego całą historię kredytową - dlatego właśnie BIK agreguje wszystkie informacje - również te pozytywne.